Polska Komisja Akredytacyjna

 

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Państwowej Komisji Akredytacyjnej znajdują się:

 

- Statut  Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwalony dnia 10.11.2011 r.

-Uchwała Nr 461/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny.

 

  • Załącznik nr 1 - wzór raportu samooceny (ocena programowa)
  • Załącznik nr 2 - wzór raportu samooceny (ocena instytucjonalna)
  • Załącznik nr 3- wzór raportu na temat działań naprawczych ( ocena programowa)
  • Załącznik nr 4- wzór raportu na temat działań naprawczych ( ocena instytucjonalna)

 

- Uchwała Nr 463/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr 962/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny instytucjonalnej

  • Załącznik nr 1 - wzór raportu z wizytacji (ocena instytucjonalna)
  • Załącznik ne2 - wzór raportu z wizytacji ( powtórna ocena instytucjonalna)

 

-Uchwała Nr 462/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr 961/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej.

  • Załącznik nr 1 - wzór raportu z wizytacji ( ocena programowa )
  • Załącznik nr 2 - wzór raportu z wizytacji ( powtórna ocena programowa )

 

W celu przejrzenia lub pobrania ww. uchwał naciśnij [tutaj].

 

 

 

 

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego