Rekomendacje

  • Propozycje działań na rzecz jakości kształcenia, przygotowane przez Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia na podstawie Studium Karier Absolwentów UW (2017)
  • Propozycje działań na rzecz jakości kształcenia, przygotowane przez Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia na podstawie Raportu z piątej Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia (2015)
  • Propozycje działań na rzecz jakości kształcenia, przygotowane przez Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia na podstawie Raportu z drugiej Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Doktoranckiej    (2014)
  • Propozycje działań na rzecz jakości kształcenia, przygotowane przez Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia na podstawie  Studium Karier Absolwentów UW (2013 )
  • Propozycje działań na rzecz jakości kształcenia, przygotowane przez Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia na podstawie Raportu z czwartej Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia (2012)
  • Propozycje działań na rzecz jakości kształcenia, przygotowane przez Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia na podstawie Raportu z pierwszej Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Doktoranckiej UW (2011)
  • Propozycje działań na rzecz jakości kształcenia, przygotowane przez Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia na podstawie Raportu z trzeciej Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia (2011)
  • Propozycje działań na rzecz jakości kształcenia, przygotowane przez Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia na podstawie Raportu z pierwszej Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Nauczycieli Akademickich UW (2010)
  • Propozycje działań na rzecz jakości kształcenia, przygotowane przez Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia na podstawie Raportu z drugiej Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia (2009)
  • Propozycje działań na rzecz jakości kształcenia, przygotowane przez Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia na podstawie Raportu z Pierwszej Ogólnouniwersyteckiej Ankiety nt. warunków kształcenia na UW (2008)
 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego